Zaštita osobnih podataka

Čakovečki mlinovi, d.d. obrađuju osobne podatke pojedinaca pridržavajući se osnovnih načela (zakonitost, poštenost i transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost) obrade osobnih podataka predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka te osiguravaju pojedincima ostvarenje njihovih prava (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje (pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor) vezanih uz obradu njihovih osobnih podataka.

U nastavku se može izvršiti uvid u Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Pravilnik o postupanju s osobnim podacima Čakovečkih mlinova, d.d.

Čakovečki mlinovi, d.d. objavljuju na ovoj stranici obrasce isprava koje pojedinci mogu koristiti u svrhu ostvarenja svojih prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrasci za prava ispitanika:

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za dopunu osobnih podataka

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za prenošenje osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Prigovor na obradu

Pravilnik:

Pravilnik o postupanju s osobnim podacima (2022)

Pravilnik o postupanju s osobnim podacima

Kontakt podaci za ostvarenje prava ispitanika

(040) 375-510