Pšenične posije

Opis

Pšenične posije dobivaju se kao nusproizvod pri mljevenju očišćene i navlažene pšenice nakon izdvajanja krupice, brašna i klice . Namijenjeno je za hranidbu životinja , izradu krmnih smjesa ili kao nosač premiksa. Preporuča se koristiti u suhom stanju u smjesi s kukuruznom ili ječmenom prekrupom. Pri tom je potrebno  osigurati dovoljno vode za piće.

Pakiranje: 15 kg, rinfuza


Fizikalno-kemijske karakteristike:

Botanička čistoća: 95%
Sirova vlaknina: 8%
Sirove bjelančevine: 12%